MAN 3 JEMBRANA

MADRASAH UNGGULAN BERAKHLAK MULIA

MAKLUMAT LAYANAN PUBLIK

man3jembrana.sch.id - 28 December 2022

Dengan ini kami segenap karyawan/karyawati Madrasah Aliyah Negeri 3 Jembrana menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.